filmjournalen_ilkka_matila_anderslonnfeldt_1.jpg

Naturligtvis är vi unika. Liksom du - och dina drömmar!

Vårt unika har vuxit fram ur vårt kunnande, vår ambition, vårt arbete och våra livserfarenheter.  Beskriv din vision, se hur vi färglägger och dekorerar den till den fest - eller kongress du bara kunnat drömma om!

Visst har vi diplom på våra väggar, och flotta referenser. Men mer än dessa sätter vi värde på våra meriter. Inom undervisning. I catering. Som restauratörer. Och som festfixare!

Mest av allt gläder vi oss ändå åt all den feedback våra nöjda partners och kunder ger oss!

- Tom Hildén